SJ   פתרונות מיסוי חכמים

התמודדות עם המציאות המשתנה- קורונה


המצב הכספי כיום במשקי בית רבים מצוי בהתכווצות וחוסר וודאות. חשוב לדעת שקיימת אפשרות של משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים, לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות הזכאים לכך, ללא חיוב במס. בהתאם להוראות החדשות, ניתנת לקופות הגמל הסמכות למתן הפטור ישירות, מבלי שיוצגו בפניהן אישורי פקיד שומה. זאת בכפוף לקבלת הצהרה חתומה ממבקש הפטור, שתתקבל באמצעות מילוי טופס ייעודי שיונפק על ידי קופות הגמל, לרבות באופן מקוון.
הדבר יאפשר לזכאים לפטור מניכוי מס במקור לקבלו בפשטות ובמהירות יותר.
רצ"ב קישור להנחיית רשות המיסים.
Facebook
לכל אלו שקיימות לזכותם יתרות החזר מס מרשות המיסים - מתוך רצון לסייע לעסקים בישראל ולאור המצוקה התזרימית אליה נקלעו בעקבות ההשלכות הכלכליות של ההתמודדות עם נגיף הקורונה, נערכה רשות המסים ובמאמץ מיוחד ביצעה לאורך השבוע שעבר מהלך מרוכז במערכי מס הכנסה ומע"מ במסגרתו, עד אמצע השבוע הבא, ישוחררו החזרי מס בהיקף של כמיליארד ₪ בקירוב. במסגרת המאמץ המרוכז, שוחררו במס הכנסה יתרות זכות בסכום כולל של כ- 750 מיליון ₪ לכ- 16,000 יחידים וחברות שהיו להם החזרים בתהליך בדיקה. מהלך מקביל מבוצע בימים אלה במערך מע"מ שם צפויים לעבור במהלך שבעת הימים הקרובים לחשבונות הבנק של כ-27 אלף עוסקים החזרי מס תשומות בסכום כולל של כ- 230 מיליון ₪.
מי שרלוונטי עבורו ולא קיבל החזר באופן אוטומטי, מומלץ שיפנה למוקד רשות המיסים ויברר בעניין.
הגדלת סכומי הפקדת שיקים באמצעות יישומון בנקאי בטלפון – הואיל ולאור ההגבלות יש קושי להגיע אל סנפי הבנק ועל מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו, החליט בנק ישראל על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל- 50,000 ש"ח באופן מיידי.
רצ"ב קישור להודעת הדוברות של בנק ישראל.
השלכות שוק ההון על רכיבי הפנסיה וחסכונות – חלק ממשבר הקורונה הוא גם הטלטלה הגדולה בשוק ההון. בורסות בעולם וגם בישראל מגיבות למשבר בדרכים שונות ובקיצוניות גדולה. הואיל וקיימת השלכה ישירה של הדברים על רכיבי הפנסיה, קופות גמל, חסכונות, פרסמה רשות שוק ההון מידע כללי – שאלות ותשובות לגבי אותן השלכות תוך גם ראייה עתידית. רצ"ב קישור לפרסום רשות שוק ההון.
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.