SJ   פתרונות מיסוי חכמים

ניוזיליטר יולי 2021


חוזר לקוחות רבעון 2 שנת 2021 – חוזר לקוחות ערוך ע"י חברת חשבים בע"מ שהנני נמנה בצוות המומחים שלה לענייני מיסוי מקרקעין, מכיל מידע ועדכונים בנושאי מס כנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי.
רצ"ב קישור לחוזר.

 
Facebook

סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מכירת זכות במקרקעין שהרווח ממנה נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס שבח, וכי הפטוֹר לפי אותו סעיף יינתן לאדם שפקיד-השומה אישר שהרווח מאותה מכירה אכן נתון לשומה לפי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודה. בנושא זה פורסמו שתי הוראות ביצוע על ידי רשות המיסים. האחת - הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2021 מיועדת לעוסקים במקרקעין  וקבלנים. השנייה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2021 מיועד לרוכשי דירת מגורים מקבלן.
רצ"ב קישור להוראה מספר 8/2021
רצ"ב קישור להוראה מספר 9/2021 

עסקאות בין קרובים – עסקאות מקרקעין בין קרובים נפוצות מאוד ומטרתן מגוונת – מתנה, או השגת יתרון מיסוי. לעסקות אלו יתרונות וסיכונים מסוימים.
רצ"ב כתבה שכתבתי ופורסמה באתר YNET


 
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.