SJ   פתרונות מיסוי חכמים

סקירת ענף הנדל"ן בשנת 2020

מגמות בנדל"ן 1- שנת 2020 אופיינה על ידי משבר הקורונה והשפיעה גם על ענף הנדל"ן.
משרד המשפטים – אגף שומת מקרקעין ביצע סקירה של מגמות בתשואה מנכסי נדל"ן.
רצ"ב קישור לפרסום>>


מגמות בנדל"ן 2- משרד הבינוי והשיכון פרסם תוכנית והמלצות שמטרתה האצת ענף הנדל"ן.
יש בתוכניות ללמד על מגמות ושינויים לכל מי שמתכנן עסקה בתחום הנדל"ן.
רצ"ב קישור>>


האצת ענף הנדל"ן
- משרד הבינוי והשיכון פרסם תוכנית והמלצות שמטרתה האצת ענף הנדל"ן.
יש בתוכניות ללמד על מגמות ושינויים לכל מי שמתכנן עסקה בתחום הנדל"ן.
רצ"ב קישור>> 
Facebook
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.