SJ   פתרונות מיסוי חכמים

עדכונים לאפריל 2020


הגשת דוחות מס לשנת 2019 – לכל מי שלא נגיש למייצג, או חושב להגיש דו"ח הכנסות לשנת 2019 באופן עצמאי, רצ"ב קישור לפרסום רשות המיסים המפרט ומסביר הדגשים שונים לצורך מילוי הדו"ח.
Facebook
הקלה על חייבים בהוצאה לפועל והנחייה לגביית קנסות ממפירי חובת בידוד – קשיי התקופה חלים על כולם ובמיוחד על אלו שכבר נושאים בנטל חובות. בשל כך הורה שר המשפטים להקל בנטל על חייבים. לצד זאת הורה שר המשפטים לאכוף גבייה מכל אותם אלו שהוטל עליהם קנס בשל הפרת חובת בידוד. ראוי להדגיש שקנס זה אינו מותר בניכוי מהכנסה, אפילו אם הקנס הוטל בשל הגעה למקום העבודה וכדומה. רצ"ב קישור לפרסום רשות האכיפה והגביה.
דחיית מועדים במיסוי מקרקעין – הגבלות תנועה יצרו קשיי נגישות שונים. רשות המיסים – מיסוי מקרקעין פרסמו מספר מקרים בהם תינתן דחייה, היינו תקופת הזמן תיעצר ולא תיספר. מקרים אלו קיבלו תוקף בפרסום בתקנות. על אף האמור יודגש – אין בדחיית המועדים דחיית חובת דווח והצהרה על עסקת מכר, חובת הדווח נותרה כרגיל כמו גם חובת תשלום המס בעסקה. עוד נדגיש, קיים מקרה נפוץ בו רוכשים דירה חדשה בטרם נמכרה הדירה הישנה, אולם מבקשים תשלום מס רכישה לפי מדרגות "דירה יחידה" בכפוף להתחייבות למכירת הדירה הישנה בתוך 18 חודשים. גם תקופה זאת נותרה בעינה ולא ניתנה דחייה. כך גם בעת מכירת דירה – אם נרכשה דירה חדשה בטרם מכרנו את הדירה הישנה, ניתן לקבל פטור מס שבח בתנאי ואותה דירה תמכר בתוך 18 חודשים מרכישת הדירה החדשה. גם לעניין זה לא ניתנה דחייה. רצ"ב קישור  לפרסום רשות המיסים – מיסוי מקרקעין הו"ב 2/20
סיוע לעצמאיים – הממשלה אישרה תקנות שעת חרום לסיוע לעצמאיים. אלו העומדים בתנאי הסף יקבלו מענק (חייב במס) עד לגובה סך של 6,000 ₪. מענק הסיוע יעמוד על 65% מהכנסתו מעסק הממוצעת לחודש של העצמאי לשנת 2018 , ואם העסק נפתח בשנת 2019 בהתאם לנתוני שנת 2019 אך, סכומן לא יעלה על 6,000 ₪. יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 ₪. רצ"ב קישור להודעת דוברות רשות המיסים.
רצ"ב גם קישור לתקנות לשעת חרום – סיוע לעצמאיים המעודכנות לתאריך 2.4.2020
 
סיוע במשמבר הקורנה – משרד האוצר פרסם שורת צעדים לסיוע לאוכלוסיות שונות בתנאים שונים. רצ"ב קישור לפרסומי משרד האוצר לסיוע.
המשך פרסום>>
בנק ישראל מנחה את הבנקים למתן סיוע – בחיפוש מקור לכספים וגם אולי בגלל הפסח, אנשים פונים אל הבנקים לקבלת הלוואות. בחלק מהמקרים, הבנקים סוקרים את מצב האיתנות הפיננסית של המבקש ובמיוחד בכפוף לחשיפה שלו לסיכונים כלכליים ממשבר הקורונה. נוכח הנסיבות יש נטייה קטנה למתן הלוואות ובכפוף לכך גם העלאת שיעור הריבית. בנק ישראל מצא לנכון לפנות אל הבנקים והנחה אותם להקל במתן סיוע.
רצ"ב קישור להודעה של יחידת הדוברות של בנק ישראל.
רצ"ב גם בהקשר זה פ
רסום של לשכת עורכי הדין

הקלות משרד השיכון - ביוזמת שרת הבינוי והשיכון, ד"ר יפעת שאשא ביטון, משרד השיכון  מפרסם  סל הקלות שתכליתו לסייע לקבלני פיתוח, מתכננים ורוכשי דירות כאחד, נוכח משבר הקורונה.
רצ"ב קישור לפרסום משרד הבינוי והשיכון.


 
נתונים בנושא התמודדות עם מגיפת הקורנה – בכנסת הוקמה ועדה מיוחדת בראשות ח"כ עפר שלח לטיפול במגיפת הקורנה. רצ"ב קישור להסבר מאיר ומפורט על המגיפה והקשרים שונים שלה שפורסם על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

 
אזהרה מפני נסיונות סחיטה וירטואליים – גם זאת קורה ברוח התקופה. לא די במשבר הקיים, הרי שאנשים מנצלים את העובדה שכולם סגורים בבית ומול המחשב, בניסיון סחיטה הם שולחים הודעה לפיה הקורבנות נראו צופים בתכנים מיניים, כשבפועל לא מדובר באיום ממשי. רצ"ב קישור להודעת משטרת ישראל.


 
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.