SJ   פתרונות מיסוי חכמים

הגשת דוחות מס לשנת 2019


מועדים דחויים להגשת דו"ח 2019 - כבכל שנה יש לדווח ולהגיש עד תאריך מסויים את דו"ח ההכנסות עבור שנת 2019. השנה לאור המגבלות שנוצרו בשל מגיפת נגיף הקורונה, פרסם מנהל רשות המיסים מועדים חדשים להגשת הדו"ח כאמור המאפשרים דחיית ההגשה.
רצ"ב קישור להנחייה לדחיית מועדי הגשת דו"ח ליחידים ולחברות.
Facebook

הנחיות להגשת הדוחות- לנוחות אלו המגישים דו"ח הכנסות ולידיעה כללית, פרסמה רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" המפרטת מידע בתחום מס הכנסה ונותנת מענה לשאלות רבות. רצ"ב קישור לחוברת "דע את זכויותך 2019" .

 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.