SJ   פתרונות מיסוי חכמים

מיסוי בעלים מרובה דירות

חוק למיסוי בעלים של מספר דירות מגורים התקבל. על פי החוק בעלים של 249% זכויות בדירות,
יהיו חייבים במס עד סכום של 1,500 ₪ בחודש. לחוק צורפו תקנות שפורסמו ולפיהן ניתן לקבוע
מי חייב במס ומי יתכן ופטור ממנו. אלו דירות יכנסו למניין הקובע את מספר דירות המגורים וכו'.
ראוי לשים לב, החוק מחייב את הבעלים להצהיר בעצמו האם הוא חייב במס. אי פנייה של רשות
המיסים אינה פוטרת מתשלום המס. חובת הצהרה כאמור היא עד לתאריך 30/6/2017.
רשות המיסים פרסמה באתר שלה הנחיות וכללים שיכולים לסייע בהבנת הוראות החוק בנוגע
להטלת המס וחישובו, לרבות מחשבון לחישוב המס. בנוסף, פורסמו שני טפסים - טופס
7201 - טופס הצהרה על ריבוי דירות לשנת 2017 וטופס 7202 – בקשה לקבלת פטור ממס ריבוי
דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל. כל המבקש מענק במכירת דירה, חייב קודם לדווח ולהצהיר כי הוא נכלל באוכלוסיית מרובי הדירות.

ניתן לפנות ולהתייעץ בנושא, על חבות המס, או אי חבות במס.רצ"ב קישור ללשון חוק מיסוי ריבוי דירות כפי שפורסם בחוק ההתייעלות הכלכלית התשע"ז-2016.>> 
ניתן לפנות בשאלות למייל  :  janashuki@gmail.com  או לטל' 050-6209256
 
 
Facebook
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.