SJ   פתרונות מיסוי חכמים

נחיתת אונס
הגבלת סמכות של פקידי השומה לטיפול בתיקיםלשומת מס הכנסה יש תקופת התיישנות שלאחריה אין פקיד השומה יכול להפעיל את סמכותו, 
ולמעשה משם ואילך הדווח המוצהר כבר לא ניתן לשינוי. לא אחת, כאשר מתקרבת תקופת ההתיישנות לסיומה, חש פקיד השומה ומוציא ברגע האחרון שומות וכל זאת רק כדי לא לאבד את מרוץ הזמן להתיישנות השומה. 
אופן זה של הוצאת שומה יכול לבוא על חשבון דיוקים והפעלת שיקול דעת מעמיק. אי לכך בצעד מבורך, הוציאה גב' מירי סביון, רו"ח- סמנכ"ל שומה ובקורת, הנחיה שלא לטפל בשומות ברגע האחרון אלא על פי הנוהל.


להלן קישור לנוהל >>

 

אין באמור לעיל להוות ייעוץ או תחליף לייעוץ.
ניתן לפנות בשאלות והערות למייל  : 
janashuki@gmail.com  או לטל' 050-6209256
 
 

פורסם ב"קול הפסגה" 2013
Facebook
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.