SJ   פתרונות מיסוי חכמים

ניכוי במקור- ביטוח לאומי

 עובד שכיר חייב בתשלומי חובה המנוכים לו על ידי מעבידו. המעביד מנכה לעובד מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד, ומעביר את כספי הנכוי למוסד המתאים. שכיר שמקבל תקבולים נוספים על היותו שכיר, אמור לדווח עליהם בעצמו למוסד לביטוח לאומי ולשלם בגינם את דמי הביטוח. 
קיימים מצבים בהם הכנסת עובד שכיר פטורה מתשלום דמי ביטוח. יודגש, כי פטור מתשלום דמי ביטוח ניתן במקרים מצומצמים בלבד המעוגנים בחוק, כך שמרבית רכיבי השכר חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. דוגמאות לתקבול פטור הן פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה ועוד.
המוסד לביטוח לאומי פרסם בחוזר מספר 1460 המפרט את אותם המקרים הפטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי

          קישור לחוזר >>
  
Facebook

ניכוי ממשכורות

בימים אלו הזמן להגשת דו"ח אישי על הכנסות לשנת המס 2018, או בקשות להחזר מס הכנסה ששולם ביתר.
רשות המיסים פירסמה לוחות ניכויים לחישוב מס ההכנסה לדרגות שכר שונה, בהתחשב בנקודות הזיכוי שמגיעות מסיבה זו או אחרת כמפורט בפקודת מס הכנסה.
לוחות אלו עוזרים בחישוב מס ההכנסה ובנוסף ניתן לקבל דרכם אידיקצייה האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס.


 
רצ"ב קישור ללוח עזר >>
 
 
אין באמור לעיל להוות ייעוץ או תחליף לייעוץ.
ניתן לפנות בשאלות והערות למייל  :  
janashuki@gmail.com  או לטל' 050-6209256
 
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.