SJ   פתרונות מיסוי חכמים

עדכון יולי 2023- מיסים וחקיקה


תזכורת הגשת דו"ח שנתי 2022 – המועד האחרון להגשת דו"ח ליחיד לשנת 2022 למס הכנסה היה ב- 30.6.22. כל מי שעדיין צריך להגיש דו"ח בין שהוא חייב בהגשה ובין לצורך החזר מס, יכול לפנות ונשמח לעזור.
Facebook

חוזר לקוחות רבעון 2 לשנת 2023 – מצורף קובץ "חוזר לקוחות" המקבץ עדכונים וחדשות בתחומי המס – מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ וביטוח לאומי. החוזר מופק על ידי חברת חשבים שאני נמנה בצוות היועצים שלהם. להלן קישור לחוזר.

שיעורי מס רכישה – מתקבלות פניות רבות בקשר לשיעורי מס ועיתוי מכירה ורכישה של מקרקעין. שימו לב שחוק ההסדרים שנכנס לתוקף לפני כחודש מחייב הערכות חדשה, כגון חילוף דירה יחידה בתוך 18 חודשים במקום 24, רכישת "דירת מעטפת" תחשב כרכישת דירת מגורים, הגדרת דירת מגורים ועוד. מומלץ מאוד להתייעץ בטרם עשיית עסקה. לנוחותכם, רצ"ב שנית שיעורי מס הרכישה לשנת 2023. 

חקיקה חדשה בתכולת התא המשפחתי -  עסקאות מקרקעין נמנות בתוך התא המשפחתי – הורים וילדיהם שעד גיל 18. תיקון חקיקה מאפשר לרכוש ו/או למכור דירה לילד יתום וזאת בהחרגה ממניין העסקות שבתא המשפחתי ובתנאי ומדובר בילד יתום מהורה אחד או משני הוריו ורכישת הדירה נעשית מכספי ירושה, או תרומות יעודייות. בדווח כזה יהיה בוודאי צורך בפנייה מוקדמת לאישור מהאפוטרופוס הכללי ומבית המשפט לענייני משפחה. להלן קישור להוראת החוק.
 

נקודת זיכוי נוספת במס הכנסה להורים עובדים בגין ילדים בגילאי 5-12רצ"ב הודעת מס הכנסה לנקודת זיכוי נוספת. 
 

הטבות לעוסק פטור במעבר לעוסק זעיר – חקיקה חדשה מאפשרת הגדרה כ"עוסק זעיר" בפטור ממ"עמ וגם בהגשת דו"ח כנגד ניכוי הוצאות בשיעור מוסכם מראש. רצ"ב פרסום מאיר עיניים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שיש בו להבהיר את הנושא.

אכיפה בררנית – טענת הגנה משום "אכיפה בררנית" היא טענה קשה להוכחה ועדיין מקום שהאכיפה באופן מובהק בררנית, הרי שהיא מקימה טענת הגנה מהדין הפלילי. רצ"ב קישור לכתבה שפרסמתי באתר YNET מקבוצת ידיעות אחרונות

חוק ההסדרים 2023חוק ההסדרים מוסיף ומשנה נושאים רבים, רצ"ב קישור לכתבה שפרסמתי בביטאון "ידע למידע".
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.