SJ   פתרונות מיסוי חכמים

עדכונים מאי 2021

רצ"ב "חוזר לקוחות" המסכם סוגיות מרכזיות במיסוי – מס הכנסה, סוגיות עבודה ובטוח לאומי. החוזר נערך ע"י חברת חשבים שאני נמנה שם בצוות המומחים לעניין מיסוי מקרקעין. 
נשמח לעמוד לרשותכם ככל שיצטרך. להלן קישור לחוזר לרבעון ראשון לשנת 2021
Facebook
בימים אלו מוגשים דוחות מס הכנסה לשנת המס 2020. ראוי לשים לב לדווחים על מענקי הקורונה. משרדנו עוסק בדווחים והכנת דוחות לשנת המס. נשמח להיות לעזר. 
רצ"ב חוברת "דע את זכויותיך" לשנת 2020 המפרטת ומדריכה לדווח דו"ח למס הכנסה.
החלפת דירה ישנה בדירה חדשה - הוראות חוק מיסוי מקרקעין מאפשרות "למשפרי דיור" לרכוש דירה חליפית לדירתם היחידה ועדיין ליהנות ממדרגות מס רכישה של דירה יחידה / להיחשב כמוכרי דירה יחידה לעניין הפטור ממס שבח ובתנאי שימכרו את דירתם הישנה תוך התקופות שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין ובכפוף לעמידה ביתר הוראות החוק. כהוראת שעה החל משנת 2016 נקבעה תקופה למכירת הדירה הישנה בתוף 18 חודשים מרכישה הדירה החדשה. בהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת (הארכת תקפם של חיקוקים) , מועד סיום הוראת השעה שנקבעה בתיקון 85 לחוק נדחה לתום שלושת החודשים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, ולכן הוראת הקבע הקובעת כאמור תקופה של 24 חודשים, תחול רק על רכישות שיבוצעו החל מה – 7.7.2021.
רצ"ב הודעה מפרטת.
דע את זכויותיך – מיסוי מקרקעין 2021. רשות המיסים פרסמה חוברת מידע בנושא מיסוי מקרקעין לשנת 2021. רצ"ב קישור לחוברת.
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.