SJ   פתרונות מיסוי חכמים

תרומה חוזרת לתורם - כל המוסיף מוסיפים לו


איך ניתן לקבל החזר מס ממתן תרומה ומתי נקבל פטור ממס שבח במתן תרומה?
מה דין תרומה למסגרת הבחירות?


עכשיו שהפריימריז בעיצומן ורוחות הבחירות הכלליות מנשבות, בעודנו שוקלים למי להצביע במימוש זכותנו הדמוקרטית, אולי מי מכם או מלקוחתיכם חשב לתת יותר מאשר את קולו לטובת מסע הבחירות? כדאי לדעת מה דין תרומה ומתן מתנה לגוף פוליטי וכסיוע לקמפיין בחירות. 

במדינה קיימים מוסדות רבים בעלי פעילויות שונות ומגוונות.
חלק מאותן מוסדות הם בעלי פעילות ציבורית, כזו שהמדינה מעוניינת לעודד.
כך למשל מטרות דת, חינוך, ספורט, מדע, תמיכה בקהילה, בריאות ועוד,
הן פעילויות שהמדינה מחוייבת להן.
לפיכך מעודדת המדינה הקמת מוסדות שיפעלו למען אותן המטרות ובכך תסיר מהנטל לה המדינה.

בתמורה, המדינה מעודדת יחידים וחברות לתרום לאותם המוסדות ובכך לאפשר את קיומם ופעילותם למען אותן המטרות.
עידוד התרומות בא לידי ביטוי בחוקים שונים. בנוסף, המדינה נותנת מעמד למוסדות ועמותות להקרא "מוסד ציבורי" – כזו שפעילותו מוגדרת כנדרשת, כפי שהגדירה המדינה בחוק.

חוק מיסוי מקרקעין מחייב במס שבח ומס רכישה כל עסקה במקרקעין.
אפילו העברה ללא תמורה מהווה עסקה, ולפיכך קיים סעיף חוק המקנה פטור ייחודי ממס שבח למי שמעביר ללא תמורה – תרומה, זכות במקרקעין שבבעלותו למוסד ציבורי.
מוסד ציבורי שתרומה אליו  תקנה את הפטור הוא כזה שפועל למטרת דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד, ספורט, או למטרה ציבורית אחרת שתאושר על ידי שר האוצר ושאינו פועל למטרת רווח.
ניתן לבדוק מול המוסד אליו רוצים לתרום, האם הוא בעל מעמד מוכר של מוסד ציבורי.

גם פקודת מס הכנסה מעניקה הטבה לתורם למוסד ציבורי באופן של מתן זיכוי ממס,
או למען הפשטות – החזר מס. מי שתורם למוסד ציבורי מאושר, יקבל החזר מס בשיעור של 35% מהתרומה שלו ובלבד שסכום התרומה עלה על 190 ₪ בשנת 2014 ולא עבר את התקרה בגובה של 9,304,000 ₪.
כלומר על מנת לקבל את החזר המס, צריך שסך התרומות בשנה למוסדות ציבור יעלה על 190 ₪ ועד לסך התקרה המוזכר.
בנוסף צריך שסך התרומה המצטברת במהלך השנה לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת במס של התורם. לדוגמה, אם לתורם הכנסה שנתית של 150,000 ₪, הרי שגובה המכסימלי של תרומה שבגינה ינתן החזר מס הוא עד שיעור 30% - תרומה שלא תעלה על 45,000 ₪.
נניח ואדם המשתכר 150,000 ₪ בשנה תרם למוסד ציבורי מוכר סך של 15,000 ₪, הרי שזה מעל הסכום המינימאלי של 190 ש"ח ומתחת לתקרה המירבית ולכן אותו תורם ייהנה מהחזר של 35%, דהיינו 5,250 ₪   זיכוי מהמס שהוא אמור לשלם על הכנסתו שהייתה בסך 150,000 ₪. אם התרומה חרגה מהתקרה המותרת, אותה חריגה לא יינתן בגינה זיכוי השנה, אלא הזיכוי יינתן,
בגין אותה היתרה, במהלך השלוש שנים שלאחר מכן. מוסד ציבורי מוכר, בדרך כלל מציין על הקבלה שהוא מנפיק, את דבר היותו מוסד ציבורי מוכר לצורך תרומות. את הזיכוי יהיה ניתן לבקש מרשות המיסים כנגד אותה קבלה.

ראוי לשים לב שעל הקבלה מצוינים במפורש פרטי המוסד המלאים, סכום התרומה והתאריך הרלוונטי.
כמו כן, לא יהיה ניתן לבקש זיכוי בגין תרומה שתרם תורם אחר ושמו מופיע על הקבלה, אולם כן יהיה ניתן לדרוש את הזיכוי, אם השם המופיע על הקבלה הוא של בן הזוג או מי מהילדים שעד גיל 18.

ניתן גם לתת תרומה לא בכסף, אלא בשווה כסף,
כגון תמונה, או חפץ אחר בעל ערך – ספרי קודש לבית כנסת, מחשב למוסד חינוכי וכו'. על מנת לקבל זיכוי כנגד התרומה, יש לקבל אישור קבלה מהמוסד הציבורי שקיבל את התרומה ובנוסף להצטייד בהערכת שמאות השווי של אותו חפץ מאת בעל מקצוע מתאים.

הואיל והעברת חפץ מהווה מכירה, אזי פקודת מס הכנסה נותנת פטור ממס רווח הון בגין תרומת הנכס למוסד הציבורי.
כידוע אנו בתקופת בחירות ומפלגות ועמותות שונות מבקשות תרומות ומזמינים תורמים לתרום.

כדאי לדעת, שתרומה לעמותה בעלת מטרה פוליטית, לא מוכרת כמוסד ציבורי, ולכן תרומה להם לא מקנה זיכוי ממס הכנסה.
מקרה שהיה בו נוסדה עמותה שדגלה בחקיקת חוקה לישראל, ואשר בקשה הכרה בפעילותה  כמוסד ציבורי. שר האוצר דחה את בקשתם ולפיכך הם פנו בעתירה לבג"צ. בבג"צ שנקרא "חוקה למדינת ישראל, נקבע, כי שינוי המבנה החוקתי במדינה אינו בבחינת מטרות חינוך ותרבות. נפסק, כי מדיניות שר האוצר שלא לתת תמיכה לפעילות שעניינה התערבות בהליכי חקיקה, מאבק פוליטי או נושא שנוי במחלוקת ציבורית, היא סבירה.

ובכן דובר רבות על מעלות הצדקה וסיפורי הניסים המיוחסים לה עד כדי הצלה ממות, נראה שגם רשות המיסים תורמת את חלקה למעלות הצדקה והתרומה.
אין באמור לעיל להוות ייעוץ או תחליף לייעוץ.
ניתן לפנות בשאלות והערות למייל  : 
janashuki@gmail.com  או לטל' 050-6209256
 
 

 
Facebook
 

SJ פתרונות מיסוי חכמים

משרד בוטיק "SJ פתרונות מיסוי חכמים" מהמובילים בתחום המיסוי. 
עוסק בטיפול, ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים, קבלנים, חברות ועסקים פרטיים ובכלל זה יועץ ומנחה מקצועי לעו"ד בתחומי הנדל"ן, המסחרי והעסקי במישור הפלילי והאזרחי.
וכן לרואי חשבון ויועצי מס. מתן חוות דעת מקצועית לבתי משפט, בירורים,
שומות וערעורים מול מגוון אגפי רשות המיסים.

טיפול שוטף, קבלת אישורים מראש מרשויות המס PRE RULING, תכנון מס
וליווי עסקאות. 

המשרד בבעלות וניהול יהושע (שוקי) ג'אנה, רו"ח, עו"ד, כלכלן ושמאי מוסמך. מרצה ויועץ. בכיר לשעבר בעל ניסיון רב ברשויות המס. מרצה ומפרסם בתחומי המיסוי והנדל"ן.

למענה ישיר:

טל: 02-5704646
נייד: 050-6209256


דוא"ל: 
jana@sj-smartax.comכתובת:
רחוב בית הדפוס 12
(בית השנהב)
גבעת שאול, ירושלים

C התכנים באתר ובמאמרים שייכים לעו"ד ורו"ח יהושע ג'אנה, אין להעתיק, לשכפל או לעשות בהם שימוש ללא אישור מפורש בכתב. אין לראות בתכנים המוצגים באתר משום ייעוץ מקצועי. התכנים כלליים ולא יכולים להחליף חוות דעת לגופו של עניין.